Thư mời: Học tiếng Anh cùng cô giáo Đỗ Lan.

Trường Charlie mở các lớp dạy Tiếng Anh online cho:

  1. Người lao động/học sinh mất kiến thức
  2. Học sinh phổ thông cơ sở (cấp 2).

1.Lớp Tiếng Anh cho người lao động/ học sinh mất gốc kiến thức:

Giờ học: 7h – 7h45.
20h – 21h. Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.

  1. Lớp Tiếng Anh cho học sinh phổ thông cơ sở (cấp 2).

Giờ học: 18h – 18h45.
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.

Mức phí: 10k/1buổi/1hs.

Cô Lan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm dạy tại Hà Nội sẽ trực tiếp giảng dạy.

Liên lạc cô giáo Đỗ Lan: 0839128971. Add Zalo để được cô dẫn vào lớp và gửi link Zoom mỗi ngày.

Tập đoàn Charlie hân hạnh tài trợ chương trình này.

Trân trọng.

Đội ngũ Charlie

Contact@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s