CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH CHO HỌC SINNH NGHÈO.

CHÚNG TÔI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN, ĐỂ MANG NHỮNG CHIẾC MÁY TÍNH ĐẸP, TỐT ĐẾN CHO HỌC SINH.

SỐ TIỀN NÀY, 90% dùng để mua máy tính cho học sinh nghèo, 10% để trả lương cho các nhân viên tham gia chương trình.

CÁM ƠN BẠN ĐÃ QUYÊN GÓP CÙNG CHÚNG TÔI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s