Hướng dẫn tạo và đăng ký tài khoản Paypal

Làm việc cho nước ngoài, đa số trả lương qua Paypal. Paypal miễn phí giao dịch dành cho business ( hạng doanh nhân). Tài khoản Paypal của tôi ( tonphi93@icloud.com) là tài khoản hạng doanh nhân.

Bạn có thể hiểu Paypal là ngân hàng xuyên biên giới, mức độ bảo mật cực kỳ cao.

Cách mở tài khoản Paypal: So phone và so CMND ( ID).

Bước 1: Lên CH Play hoặc Appstore để tải ứng dụng Paypal.

Điền thông tin như Paypal yêu cầu.

Mỗi tỉnh có một Zip code. Zip code là mã bưu điện.

Postal code:
Ví dụ: Sài Gòn là 700 000.

Rút tiền từ Paypal về ngân hàng nội địa:

Cần biết swift code của ngân hàng.

Ví dụ:
Charlie dùng ngân hàng ACB.
Mã SWIFT code ACB: ASCBVNVX

Muốn tìm Swiftcode của ngân hàng nào, bạn chỉ cần lên Google tra Swiftcode của ngân hàng đó. Mã Swiftcode này là công khai.

Hãy trân trọng số điện thoại và thẻ căn cước công dân của bạn.

Charlie viết bài này phục vụ cộng đồng.
Hãy tiếp sức cho tôi qua số tài khoản:
142720499
Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An.
Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s