Lớp học Tiếng Anh online cùng cô giáo Đỗ Lan

THƯ MỜI !


Trường Charlie mở các lớp dạy Tiếng Anh online cho:

 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG / HỌC SINH MẤT GỐC KIẾN THỨC.
 2. HỌC SINH PHỔ THÔNG: LỚP 5 -LỚP 9.
  1.Lớp Tiếng Anh cho người lao động/ hỌC SINH mất gốc kiến thức:
  Giờ học: 7h – 7h45; 20h – 20h45 và 19h – 19h45. Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5.
 3. Lớp Tiếng Anh cho Học sinh Phổ thông từ lớp 5-lớp 9.
  Giờ học: 18h – 18H45; 19h – 19h45.
  Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5.
  Mức phí: 10k/1buổi/1 học sinh.
  Cô Lan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm dạy tại Hà Nội sẽ trực tiếp giảng dạy.
  Liên lạc cô giáo Đỗ Lan: 0839128971. Add Zalo để được cô dẫn vào lớp và gửi link Zoom mỗi ngày.
  Trân trọng.

Tập đoàn Charlie hân hạnh tài trợ chương trình này.

Các bạn cài sẵn ứng dụng Zoom để vào học nhé.

Ứng dụng Zoom tải về được trên Chplay, Appstore và kể cả laptop, rất thuận lợi cho việc học hành online.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s