Hộp thư giải quyết khiếu nại của tập đoàn Charlie.

Tập đoàn Charlie xin lỗi quý khách về mọi sự bất tiện nếu có. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi âm sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Đường dây nóng: 090 8599066 (gặp ông Tôn Thân, trụ sở chính của Charlie tại Hà Tĩnh).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s