Đăng ký làm nhân viên của tập đoàn Charlie.

Một cô nhân viên ngân hàng đang đọc sách của tập đoàn Charlie. Bản quyền ảnh: Charlie Saigon.

Điều kiện: Trên 18 tuổi, trung thực, sáng tạo. Biết đọc, biết viết. Thông tin tùy thân rõ ràng.

Nếu từ 16 – 17 tuổi, được làm cộng tác viên-nhân viên dự bị của tập đoàn, phải có sự bảo lãnh của cha mẹ.

Để đăng ký thành viên của tập đoàn Charlie, mời bạn xem kỹ sách trắng và đọc kỹ để hiểu về triết lý của tập đoàn. Sau đó, bạn gửi một bài luận trong chuyên ngành của mình và gửi đến Tập đoàn xuất bản Charlie.

Nếu đồng ý về những điều cơ bản, mời bạn gửi thư (email) về một trong hai địa chỉ sau đây:

tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Hoặc điền vào form sau đây:

Các bạn cũng có thể gửi CV về cho trợ lý Kim Ngân: teacherkimngan@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s