Đơn xin vay vốn ngân hàng Sinh viên

A view inside the Bank of England’s gold vault. 
Bank of England

Phía dưới cùng của bài này là đơn xin vay vốn ngân hàng Sinh viên

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc sơ yếu về Ngân hàng sinh viên Việt Nam (1) trước khi điền vào mẫu này. Bạn không thể vay vốn nếu như bạn không hiểu về chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc sách trắng về Tập đoàn Charlie (2) trước khi điền vào mẫu này. Bạn không thể vay vốn nếu như bạn không hiểu về chúng tôi.

Chú thích:

(1) Sơ yếu về ngân hàng sinh viên Việt Nam: https://shop-charlie.com/2021/10/13/du-an-ngan-hang-online-danh-cho-sinh-vien-viet-nam/

(2) Sách trắng về tập đoàn Charlie: https://shop-charlie.com/sach-trang-ve-tap-doan-charlie/

Nếu đồng ý với tất cả các mục trên, mời bạn hoàn thành mẫu sau để bắt đầu vay vốn học tập:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s