Thư mời họp Trang trại nông nghiệp xanh!


Photo: Nàng thơ của Đất.

Mời họp phiên thứ ba, chủ đề trang trại nông nghiệp xanh.
Thời gian:
8h sáng ngày thứ Năm (14/10/2021) và các thứ Năm hàng tuần.
Phòng Zoom:
640 5050 326
Mật khẩu phòng:
797979
Kính mời quý vị tham dự.
Qúy vị nào mới đến lần đầu, xin báo về cho ban tổ chức.
Trân trọng,
Tôn Phi.
Liên lạc ban tổ chức:
Tonphi2021@gmail.com hoặc contact@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s