Giới thiệu sách Cửa Khổng của triết gia Lương Kim Định.

Ảnh bìa trước sách in Cửa Khổng.

Qua lần vỏ đã lỗi thời, Khổng Nho còn chứa rất nhiều giá trị căn bản đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Cửa Khổng dùng phương pháp khoa học và triết học để gạn lọc ra những tinh hoa đó. Một cuốn sách biên khảo toàn diện và đầy đủ, cần thiết cho những ai lưu tâm đến vấn đề văn hóa và giáo dục.

Kim Định


Nhà xuất bản Sống Mới phục chế, dựa theo bản in của tủ sách Ra khơi-Nhân ái xuất bản năm 1965 tại Sài Gòn.

Tác giả: Lương Kim Định.

Biên tập: Tôn Phi.
Nhà xuất bản Sống Mới.
Số trang: (~) 250 trang.
Hình thức bìa: Bìa mềm và bìa cứng.
Ngày xuất bản: 11/2021
Trọng lượng (gr): 400

Giá sách tại Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn:
Sách in: 198.000 đ
Sách PDF: 78.400 đ

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s