Thư ngỏ: Mời hợp tác kinh doanh máy tính.

A factory that manufacture laptops. Photo archives.

Kính thưa quý vị.

Tâp đoàn kinh doanh, sản xuất máy tính Charlie, có trụ sở tại Hà Tĩnh, muốn có người hợp tác kinh doanh máy tính.

Cụ thể, chúng tôi cung cấp máy tính, các bạn cung cấp mặt bằng.

Chúng tôi phỏng vấn ( 3 người phỏng vấn 1 người).

Nếu đó là bạn, hãy liên lạc với chúng tôi, tại: huyhung@shop-charlie.com (gặp Huy Hùng).

Nếu bạn là kỹ sư hoặc kỹ thuật viên, muốn sản xuất máy tính hãy liên lạc với tonphi2021@gmail.com, gặp bạn Tôn Phi.

Trân trong cám ơn,

Đội ngũ Charlie

(contact@shop-charlie.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s