Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của Charlie.

Trả lời cho câu hỏi: “Trách nhiệm & Quyền lợi (của một nhân viên trong tập đoàn Charlie) là gì?” mà một ứng viên hỏi tập đoàn Charlie. Chia theo phần trăm hoa lợi. Bạn này hỏi tiếp: “Bao nhiêu % ?” Trả lời: “Tùy theo công sức đóng góp.” Ví dụ: Một chiếc laptop … Continue reading Triết lý cho trả lương cho nhân viên theo % doanh số của Charlie.