Cửa hàng máy tính Charlie thu mua ý tưởng sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Trường Văn Khoa và trường Dược Khoa. Photo credit: Charlie Saigon.

Kính thưa quý vị,

Cửa hàng máy tính Charlie thu mua ý tưởng sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Chúng tôi giúp bạn phát triển ý tưởng thành sản phẩm. Charlie và bạn sẽ cùng phát triển.

Nếu tin tưởng, hãy gởi phác thảo ý tưởng sáng tạo hoặc sản phẩm sáng tạo của bạn về cho địa chỉ:

contact@shop-charlie.com

Trân trọng,

Đội ngũ Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s