IBook thế hệ 2003, giá 3 triệu.


Một người bạn nhờ Cửa hàng máy tính Charlie của anh Tôn bán giúp chiếc Ibook G4 đời đầu này.


Máy Apple, sản xuất năm 2003. Một vẻ đẹp đi cùng năm tháng. Chỉ sếp Mỹ đời đầu mới có để xài.


Máy phải cắm dây mạng vào mới xài được. Đặc biệt có thể lắp dây điện thoại vào khe và nghe gọi trên Macbook như nghe gọi trên máy điện thoại bàn cổ điển ngày xưa.


Các phần của máy dường như chưa động đến. Ông anh giàu có ở bên Mỹ gửi về cho ông em, nhưng ông em mù ngoại ngữ nên không biết xài. Gặp anh Tôn, nhờ anh Tôn bán hộ. Giá bán tại Cửa hàng máy tính Charlie là 3 triệu. Shop Charlie Sài Gòn giảm giá rất mạnh cho sinh viên.


Máy chỉ đánh được tiếng Anh, không đánh được tiếng Việt. Như đã nói, chỉ sếp lớn mới xài được Macbook này.
Liên lạc mua máy: 087 977 9510


Gặp Duy Nguyễn, bạn của Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s