Tai nghe Air Port Pro 990k bảo hành 6 tháng

Tai nghe Air Port Pro bảo hành 6 tháng.

Mới nguyên xi, nhập khẩu Mỹ.

Giá cố định: 990k.

Ai cần gọi: 0344331741-Tôn Phi, Charlie Sài Gòn.

Email hỗ trợ: contact@shop-charlie.com

Một số hình ảnh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s