USB Solar BK Gen 3, dung lượng 7 GB, bảo hành trọn đời.

Kính thưa quý vị,

Đây là chiếc USB 3.0, dung lượng 124 GB của hãng Solar BK của Việt Nam.

Dung lượng 7 GB, kiểm tra trên laptop Asus:

Giá bán: 230k (10 USD)

Quý vị nào cần mua, mời liên hệ với Tấn Quan:

+84 56 2128083

Thanh toán trước tại: Số tài khoản: 33 271849-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Nguyễn Tấn Quan.

Trân trọng,

Đội ngũ Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s