Giới thiệu sách Cơ sở văn hóa Việt Nam

Sách biên khảo đầy đủ nhất về văn hóa Việt Nam.

Sử dụng phương pháp so sánh tỉ giảo.

Giá bìa: 300k.

Địa chỉ thanh toán: Số tài khoản: 0381000541458 – Chủ tài khoản: Tôn Phi – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tp.HCM.

Liên lạc đặt mua sách tại:

0344331741-gặp Ông Tôn Phi, Sài Gòn. Hoặc gửi thư: tonphi2021@gmail.com .

Đặt mua trên Amazon: https://www.amazon.com/dp/B09J745PM8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s