Dự án chế tạo rô-bốt phân hủy rác thải Samson

Kính thưa quý vị,

Nhiều loại rác thải không phân hủy được, hoặc phân hủy rất chậm, trong môi trường tự nhiên.

Chúng tôi, các bạn trẻ trong nhóm Charlie, muốn chế tạo những con rô-bốt nhằm mục đích phân hủy rác thải.

Rô-bốt này có tên là Samson. Nó không thay thế được con người. Nó sẽ giúp con người.

Bạn có thể tham gia dự án này trong tư cách nhà khoa học, công nhân kỹ thuật, phóng viên báo chí hoặc nhà đầu tư. Bất kỳ sự đóng góp nào dù nhỏ nhoi đều sẽ được ghi nhận. Trong tương lai, khi có lời, chúng tôi sẽ chia đều cho quý vị. Các nhà khoa học tham gia dự án cũng được hưởng lương.

Bất kỳ sự đóng góp nào cũng đều đáng quý. Công sức hoặc tiền của đều sẽ sinh lời.

Liên lạc: Nhà khoa học Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn): tonphi@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đội ngũ Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s