Gặp gỡ tác giả sách “Cơ học lượng tử và mạng Internet”.

Cơ học lượng tử là mẹ đẻ của Internet và Trí tuệ nhân tạo (AI)

Con người có tinhh thần, có vật chất.

Ngày xưa chỉ có 2 khuynh hướng:
Một là duy tâm, tinh thần có trước, vật chất có sau.
Hai là duy vật Karl Marx, vật chất có trước, tinh thần có sau.
Đến cơ học lượng tử, tinh thần và vật chất là hai mặt thể hiện của sinh năng. Giống như hai cánh của chữ V.

Cơ học lượng tử đưa đến cuộc cách mạng số, hiện đang diễn ra trên toàn cầu, như vũ bão.

Về con người, cơ học lượng tử chứng minh thấy cả duy vật lẫn duy tâm là khiếm khuyết, nói thẳng ra là sai. Không phải là cái trước đẻ ra cái kia, mà là:

Hai cái có cùng một lúc, một gốc, là sinh năng. Sinh năng là một phần của vũ trụ năng (vụ nổ Big Bang).

Đây là những điều trước kia chưa hề biết cho đến khi ra đời của cơ học lượng tử (1927). Và sau năm 1927 đó, biết được thêm rằng vũ trụ hình thành do vụ nổ lớn (Big Bang ) mà ra.
Đưa đến hai điều sau đây:
Về kinh tế: Kinh tế số
Về con người: Liên quan đến xã hội, chính trị, văn hoá…Nghĩa là đảo lộn hết cả Cộng Sản lẫn Tư Bản bắt buộc phải thay đổi theo quan niệm triết lý mới về con người.

Vì có sự ra đời của cơ học lượng tử (1927), đầu thế kỷ XX, cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng về tinh thần, vật chất của con người thay đổi lớn. Dẫn đến, xã hội loài người thay đổi, đi vào nền văn minh mới. Chúng ta có thể gọi nền văn minh đó là nền văn minh kỹ trị.
Riêng về mặt thế chiến lược toàn cầu của các nước, chúng ta cần nhận thấy những vấn đề chính yếu sau đây:
Vấn đề thứ nhất, vấn đề chính của toàn thế giới là xa cách giàu nghèo trên thế giới. Ngang đây chúng ta có thể thấy ngay nhân mùa dịch Covid thì mâu thuẫn giữa nước giàu và nước nghèo đã thấy rõ.

Vấn đề chính yếu thứ hai, trong các nước giàu, thì 5 siêu cường sau đây có nền cách mạng số tiên tiến nhất:
Mỹ, Trung, Nhật Bổn, Đức, Nga.
Vấn đề chính yếu thứ ba, hiện nay loài người đang có những vấn đề phải giải quyết, chung sức ở quy mô toàn cầu. Không có một siêu cường nào, dù mạnh đến đâu, dù giàu có đến đâu cũng không thể giải quyết được, như vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề khai thác tài nguyên dưới đáy biển, vấn đề mức phí của mạng Internet toàn cầu…

Đây là những vấn đề đòi hỏi tất cả các nước phải chung sức giải quyết mới được.


Mặt khác, chúng ta cần lưu ý, bây giờ không có mâu thuẫn về ý thức hệ như thời chiến tranh lạnh, mâu thuẫn cộng sản- Tư Bản nữa. Và một chiều hướng chính trị mới xuất hiện, nhưng tất cả có một mẫu số chung là xây dựng trên những hiểu biết mới nhân bản về con người. Nghĩa là, tinh thần và vật chất là hai mặt của sinh năng. Hay nói rộng ra hơn, kinh tế và văn hoá là hai mặt của nền văn minh mới. Nghĩa là, đường lối dù có khác nhau giữa các nước nhưng điều quan trọng nhất là phải phát triển cân bằng, đồng đều giữa tinh thần và vật chất của người dân.

Sài Gòn, ngày 12 tháng Mười một năm 2021.

Bác sỹ Nguyễn Đan Quế và Tôn Phi.

Liên lạc tác giả:
+840344331741 ( gặp bạn Tôn Phi, Zalo, Whatsapp ).
Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

TTrợ lý: tonthanck@gmail.com.

4 comments

  1. Đọc Cơ Lượng Tử mà ko ong đầu ak , khó như ma ấy. Thời SV năm 3 học thấy ptap loạn cả đầu , cảm thấy nó khó lại vô dụng mà ko biết có ứng gì ?

    Like

  2. Ngày sinh viên,ông bạn thi vấn đáp trượt môn cơ học lượng tử.đến gặp thầy nói em hiểu rồi cho em trả bài.thầy nói VN hình như có 2 người hiểu trong đó không có tôi,cậu về đi rồi thi lại bằng viết !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s