Ghế mây, ngồi rất êm.


Sáng nay, Charlie lấy một cái ghế nhựa mà bị từ chối.
Ra hàng, một chị kia bảo, có lấy bộ ghế mây này không, cho lấy về.
Mình đem cho chị 10 000 để khỏi mang ơn.
Ghế rất êm. Ghế nhựa làm ô nhiễm môi trường.
Nguồn nguyên liệu mây ở quê Nghệ An, Hà Tĩnh có sẵn.
Tập đoàn Charlie của chúng tôi muốn sản xuất những bộ bàn ghế thế này với số lượng lớn, xuất sang châu Úc và Bắc Mỹ.
Thợ mộc nào có thể thi công với giá 200k/bộ, vật liệu được Charlie đài thọ, xin liên hệ với Tôn Phi: 0344331741

Làm bàn mây, ghế mây có thể giải quyết nạn thất nghiệp cho nhiều người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh lúc này.

Hộp thư: tonphi@shop-charlie.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s