Giới thiệu sách Luật bản quyền-của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Am hiểu về luật bản quyền, phải hiểu về luật pháp mới không phạm pháp.

Sách Luật bản quyền quốc tế, viết bởi Tôn Phi và các tác giả của nhà xuất bản Sống Mới.

Số ISBN: 9798779233200

Giá bìa: Sách PDF: 50 000 VNĐ.

Thanh toán tại: 0344331741- Ngân hàng Quân đội Mbank- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Hoặc: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal: tonphi2021@hotmail.com

Điện thoại hỗ trợ đặt sách: 0344331741

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s