Giới thiệu sách “Giáo trình văn học dân gian” của nhóm tác giả Việt Nho

Giáo trình văn học dân gian. Nhóm tác giả Việt Nho: Nguyễn Việt Nho, Nguyễn Việt Nhân, Tôn Phi.

Sách kể về các câu chuyện dân gian Việt Nam, và cách bình giảng những câu chuyện đó.

Số ISBN quốc tế: 9798474017914

Nhà xuất bản Sống Mới. Phát hành năm 2022.

Giá sách: Sách PDF: 80 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s