Sách Làm giàu với Amazon

Cuốn số 5, Làm giàu với Amazon, hướng dẫn các cửa hàng và cá nhân đưa hàng hóa của họ lên Amazon.


Giới thiệu ở quận 7, Sài Gòn được rất nhiều người xem.


Năm 2022 Amazon sẽ vào Việt Nam. Năm ngoái, 2021, họ đã có văn phòng thứ hai ở Hà Nội rồi.


Giá: PDF 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản thanh toán: 142720499

Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An.

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s