Sách Nguồn gốc của bệnh tật

Ảnh bìa sách Nguồn gốc của bệnh tật của tác giả Nguyễn Việt Nho đã phát hành trên Amazon.

Sách của thầy Nguyễn Việt Nho (Nguyễn Hòe), ở San Jose, California vừa mới qua đời. Thầy dạy cho cách phòng ngừa bệnh tật và vì sao lối sống lại quyết định bệnh tật.

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Chị Trần Cúc- cháu của bác Nguyễn Việt Nho

Chị là nhà nghiên cứu Đông Dược, không phải dân là thị trường nên không hiểu kế hoạch đó… nhưng chị hay nghĩ cái gì giá trị nó sẽ được tác giả của nó hiểu và định vị đúng nhất . Tuy nhiên xã hội bây giờ có nhiều nhôm – sắt mạ vàng nên vàng thật khó chấp nhận… bên em định vị như vậy mà vào được thị trường là thật sự năng lực cao. Chị cũng muốn làm được như vậy cho lĩnh vực Đông y …”-chị Trần Cúc, một người đọc sách theo lời giới thiệu của bác Việt Nho nhắn tin với ông Tôn Phi, chủ nhà xuất bản Sống Mới.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Thương tiếc bác Việt Nho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s