Giáo trình văn học Tây Âu 2 của tác giả Tôn Phi.

Mời các bạn mua sách “Giáo trình văn học Tây Âu II” của Nhà xuất bản Sống Mới.   

ISBN: 9798779616836

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Qúy bạn có thể chuyển tiền qua mạng Wise-Paypal: +84344331741.

Gọi cho tập đoàn xuất bản Charlie nếu thấy những sách Sống Mới có những điều cần chỉnh sửa:

Phone, Whatsapp, Signal, Viber, Telegram: +84344331741

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s