Scientific profile of mr.Ton Phi

I am Ton Phi.

Ton Phi and his daughter

I have many books published on Amazon.

1/ Quantum mechanics and the Internet

(https://www.amazon.com/h%E1%BB%8Dc-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-m%E1%BA%A1ng-Internet-mechanics-ebook/dp/B09F9LZ7QZ/ref=mp_s_a_1_1?crid=2HJWTPWH6G4GZ&keywords=co+hoc+luong+tu+va+mang+internet&qid=1637497517&sprefix=C%C6%A1+h%E1%BB%8Dc+l%2Caps%2C472&sr=8-1)

2/ The protestante ethic and the spirit of Capitalism:

(https://www.amazon.com/protestant-ethic-spirit-Capitalism-protestante-ebook/dp/B09G98BNY6/ref=mp_s_a_1_15?crid=2EJDCZNFMITQH&keywords=the+protestant+ethic+and+the+spirit+of+capitalism&qid=1637497577&sprefix=The+protestan%2Caps%2C406&sr=8-15)

3/ The knowledge about laser.

(https://www.amazon.com/dp/B09MBP1LXC/ref=mp_s_a_1_1?crid=291440RA3HFM8&keywords=The+understanding+about+laser&qid=1637497647&sprefix=the+understanding+about+laser%2Caps%2C473&sr=8-1)

4/ Vietnamese Grammar:

(https://www.amazon.com/Ng%E1%BB%AF-ph%C3%A1p-ti%E1%BA%BFng-Vi%E1%BB%87t-Chu%E1%BA%A9n-ebook/dp/B09KT64MQM/ref=mp_s_a_1_10?crid=2WEB3O6NGZH49&keywords=Ng%E1%BB%AF+ph%C3%A1p+ti%E1%BA%BFng+Vi%E1%BB%87t&qid=1637498007&sprefix=ng%E1%BB%AF+ph%C3%A1p+ti%E1%BA%BFng+vi%E1%BB%87t%2Caps%2C320&sr=8-10)

5/ Comment about Literature in our high school:

(https://www.amazon.com/B%C3%ACnh-gi%E1%BA%A3ng-ph%E1%BA%A9m-trong-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ebook/dp/B09HFSXXQ9/ref=mp_s_a_1_4?crid=GBN7AS1HZ9XI&keywords=T%C3%B4n+Phi&qid=1637498070&sprefix=t%C3%B4n+phi%2Caps%2C448&sr=8-4)

6/ Novel: Father and daughter:

(https://www.amazon.com/Truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-short-Father-daughter-ebook/dp/B09HWMQL54/ref=mp_s_a_1_1?crid=3MXN1DRUX48Z8&keywords=B%E1%BB%91+v%C3%A0+con+g%C3%A1i&qid=1637501119&sprefix=b%E1%BB%91+v%C3%A0+con+g%2Caps%2C590&sr=8-1)

My scientific slogan is: Scientists try to make things simple and clear.

I am also the owner of Charlie computer group.

Contact me if you have an invention:

Tonphi@shop-charlie.com

+84344331741 ( Phone, WhatsApp, Signal, Telegram).

Let’s work together!

Ton Phi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s