HP Core I3 mới đập hộp của tập đoàn Charlie

Ngân hàng sinh viên Phú Qúy của tập đoàn Charlie Sài Gòn vừa cấp laptop cho một em sinh viên đầu tiên. Qùa tặng miễn phí cho em, theo diện đài thọ nhân tài đặc biệt.
HP Core I3, mới đập hộp 100%.


Giá: 13 990 000 đồng. Phụ tùng phụ kiện đầy đủ học Zoom nữa là 15 000 000 đồng.
Liên lạc mua máy: tonphi@shop-charlie.com

Mua máy tính này bằng cách chuyển khoản đến số: 142720499-Ngân hàng ACB chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s