Vì sao nên chọn từ điển Anh-Anh thay cho từ điển Anh-Việt?


Kính thưa quý vị.
Việc chọn từ điển Anh-Việt gây ra thói quen lười suy nghĩ.
Hãy chọn từ điển Anh-Anh.
Khi mới bắt đầu dùng từ điển Anh-Anh, sẽ rất khó khăn. Vốn từ của bạn ít. Việc nối các từ, lắp ráp các câu Anh-Anh khổ sở vô cùng.
Song, qua được 2 tuần đầu tiên, dùng từ điển Anh-Anh sẽ rất dễ, dễ hơn cả dùng từ điển Anh-Việt.
Tôi dùng từ điển Anh-Anh bắt đầu từ học kỳ II năm nhất. Đến bây giờ, tôi chỉ có thể dùng từ điển Anh-Anh.

Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s