Giới thiệu sách Cơ sở vật lý, nhà phát minh Nguyễn Văn Lợi chủ biên

Tác giả Nguyễn Văn Lợi là nhà phát minh không chuyên. Ông bán giải pháp chống ngập giá rẻ, đang chờ các chính phủ đến mua phát minh.

Vật lý không nên phức tạp hóa. Hãy đơn giản hóa vật lý.

Sách có mã ISBN quốc tế: ISBN: 9798774168057

Giá:

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ.

Tài khoản nhận sách: 0344331741-Ngân hàng Quân đội. Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Phone: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Sau khi trả tiền sách, quý bạn được phép tải phần đọc trước của sách về học tại đây:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s