Giới thiệu sách Đám cưới trong văn minh Trung Hoa.

Thiết kế bởi An Nhiên, bạn cùng lớp của tác giả Tôn Phi.

Sách vừa được duyệt sáng nay trên Amazon. Tác giả Tôn Phi đã bỏ xa các tác giả còn lại, nhờ có phát minh.

Nền nhân bản Nho giáo là nền nhân bản tuyệt vời. 5 cột trụ chính: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bọn ngu dốt chửi thầy Khổng, tôi gọi chúng là bọn chó má. Không nơi nào trên quả địa cầu, người phụ nữ được bảo vệ hơn bên Trung Hoa, văn minh Nho triết.

Nhà giáo Lê Trọng Hùng ở Hà Nội từng nói rằng Nho giáo là nền nhân bản cao viễn nhất hành tinh.

Thông tin làm bìa sách:
Tên sách:
Đám cưới trong văn minh Trung Hoa
Tiêu đề phụ của sách:
Khảo cứu về lễ thành hôn và đời sống hôn nhân của người dân ở các nước Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam truyền thống.
Liên lạc góp ý với tác giả hoặc trả, đổi sách nếu bị lỗi: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Link mua sách trên Amazon: https://www.amazon.com/dp/B09ML7W6H7/

Giá sách rất cao, 100 usd ( 2 triệu 3 một cuốn) nên triết gia Lê Minh Tôn có đặt chế độ cho mượn về.

Đặt mua sách tại cô Hương Giang, nhà xuất bản Sống Mới: huonggiang@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s