Ủng hộ kỹ sư Thỏa Hoàng.

Kỹ sư nuôi rong biển. Ảnh tư liệu.

Kỹ sư Thỏa Hoàng (Hoàng Văn Thỏa) có mong muốn xây dựng một trang trại nuôi rong biển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s