Giới thiệu sách Làm quen với chữ Quốc Âm của tác giả Đinh Phan Cư.

Ông Đinh Phan Cư có một cuốn sách rất nổi tiếng là Làm quen với chữ Quốc Âm.

Bạn nào muốn có cuốn sách này mời liên lạc với chúng tôi:

tonphi2021@hotmail.com.

Chi phí in mỗi cuốn khoảng 400.000 vnđ. Quý vị ủng hộ tác giả Đinh Phan Cư tại: 142720499- ngân hàng ACB- chủ tài khoản: Tôn Phi.

trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s