Một năm nhìn lại của Tập đoàn sách và máy tính Charlie.


Chúng tôi đã có:
1 cửa hàng máy tính thực địa và 1 cửa hàng lưu động.
1 cửa hàng sách.
50 tác phẩm của tác giả Tôn Phi được Amazon hỗ trợ xuất bản.
Thành lập nhà xuất bản Sống Mới. Đã nộp đơn lên cục xuất bản và đang đợi trả lời.
Không biết nói gì hơn, ngoại trừ, cảm tạ Đức Chúa Trời, cho tất cả những sự may mắn trong năm 2021.
Bạn nào là nhà khoa học cần giúp đỡ, đừng ngại ngùng liên lạc với chúng tôi.
Website: shop-charlie.com
Email: contact@shop-charlie.com
huonggiang@shop-charlie.com
Phone: 090 8599066 (gặp Tôn Thân- nhân viên Charlie Hà Tĩnh)
Chân thành cám ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi, trong những ngày đầu vô cùng gian khó.
Tôn Phi- Charlie Sài Gòn.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s