Tập đoàn Charlie Sài Gòn tuyển dụng

Một nữ nhân viên ngân hàng đang cầm trên tay sản phảm của tập đoàn Charlie.

Viết bởi Tôn Phi

Chúng tôi là tập đoàn Charlie, chaebol đầu tiên của Việt Nam, thành lập tháng Chín năm 2021. Chúng tôi đang khởi nghiệp. Chúng tôi đã có 50 cuốn sách xuất bản thành công một cách sơ bộ trên Amazon.

Ngành nghề chúng tôi dang phát triển: xuất bản trực tuyến, buôn bán laptop, trang trại nông nghiệp xanh.

Vì vậy, chúng tôi cần nhiều nhân sự. Chúng tôi không đưa ra một mức lương cứng. Có lời cùng nhau chia.

Trình độ tối thiểu: Trung học phổ thông. Có thể làm việc tại nhà.

Nộp hồ sơ đánh máy của bạn về địa chỉ: tonthanck@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s