Giới thiệu sách Nhà giáo, nghề nghiệp và sứ mệnh của tác giả Vương Trùng Dương.


Vinh danh nhà giáo Hà Mai Anh.

Tác giả: Vương Trùng Dương (Hoa Kỳ), Phạm Thu Hương ( Hải Phòng, Việt Nam). -Tôn Nữ Thóc Nâu, nhà giáo, thạc sỹ luật, Hoa Kỳ.


Một số vấn đề nêu ra trong sách: Lễ nghĩa trong giáo dục, Hiến chương giáo dục, Cố vấn học tập trong giảng dạy ở Canada, Sứ mạng giáo dục và triết lý giảng dạy. Điểm mặt các nhà giáo nổi tiếng Việt Nam.

và các vấn đề khác.

Sách do các bạn nhà xuất bản Sống Mới hiệu đính.
Giá sách:
PDF: 250 đồng.
Sách in: 500 000 đồng/cuốn.
Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: Tôn Phi- 142720499- Ngân hàng ACB- Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi chuyển khoản tiền sách, các bạn được quyền tự phục vụ, tải sách PDF về đọc tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s