Điều khoản hợp tác cùng Nhà xuất bản Sống Mới, Tập đoàn xuất bản Charlie.

Ảnh tư liệu: Một khách đặt mua sách của Tập đoàn Charlie

Trong hầu hết các sách, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (chữ Quốc Ngữ).

Một số rất ít trường hợp, chúng tôi sử dụng chữ Việt Nam song song.

Thỉnh thoảng, nhà xuất bản Sống Mới hiệu đính và tái bản các tác phẩm của những thời đại trước. Đây là những cuốn đọc thêm, rất hữu ích.

Một cuốn sách của Nhà xuất bản Sống Mới đã phát hành trên Amazon.

Nhà xuất bản Sống Mới cũng hỗ trợ một số cá nhân, hội nhóm lập trang website, miễn phí, hoặc có phí rất thấp.

Chúng ta, bao gồm nhà xuất bản, tác giả và độc giả, trao đổi cho nhau những giá trị.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng cũng gửi tặng một số sách báo, đến cho nhưng người cần thiết. Nhiều sách, chúng tôi phải thu hồi bản cũ và đổi bản mới cho độc giả.

Chúng tôi cũng có kênh Facebook để bạn đọc kết nối. chim bay hỏi lồng, heo xổng khỏi chuồng; lùa về khó hơn ……..bán sách. Nếu có nhầm lẫn tron thanh toán, chúng tôi sẽ bồi hoàn cho quý khách 100%.

Nếu cần in sách ra, bạn đọc được phép in sách ra trước để học tập, rồi thông báo sau. Trong trường hợp đó, quý vị nên thanh toán tiền sách đến cho nhà xuất bản, theo số tài khoản ngân hàng ghi ở cuối sách.

22 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s