Gặp gỡ nhóm tác giả Charlie.

Bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

https://shop-charlie.com/2021/11/09/bang-bao-gia-bo-sach-cua-nhom-tac-gia-ton-phi-da-phat-hanh-tren-amazon/

Hôm nay là ngày 09 tháng Mười hai năm 2021

Họp mặt nhóm tác giả Charlie.

Lê Hà, tác giả sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh.

Cao Văn Việt, tác giả sách Phát minh xây nhà không khói bụi.

Nhóm tác giả Charlie vừa khó vừa dễ. Dễ tham gia, nhưng để ở lại, bạn phải có tác phẩm sáng tạo. Ông Tôn Phi là ông bầu.

Bạn đọc có thể xem các cuốn sách của nhóm tác giả Charlie trên Amazon.
Đây là nhóm tác giả thực hiện những đề tài rất khó.
Có tác phẩm, phát minh, sáng chế, bạn hãy gọi Lê Hà: leha@shop-charlie.com
Ông Cao Văn Việt, tác giả phát minh Xây nhà không khói bụi. Nhà làm xong rồi, chỉ cần lắp bóng điện xài. Nguyên liệu là xốp và xi-măng siêu nhẹ. Nhà này gỡ ra được như tranh 3D, màu sắc đa dạng, tùy theo gia chủ. Liên lạc: caovanviet1968@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s