Máy tính HP 348 Core I3

Anh Tôn kẹt tiền, cần bán chiếc HP Core I3- Thế hệ thứ 8.
Máy mua tháng Mười năm 2020, cô giáo xài, chỉ đánh Word. Nay, cô giáo cần tiền, nên bán máy.

Hồi cô giáo mua mới đập hộp là 13 000 000.
Nay bán lại khoảng 9 000 000.
Ai mua thì đặt ngay, máy còn rất mới.

Số tài khoản: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.
Quà tặng:
Chuột.
Chui cắm 3 đầu.
Sạc đầy đủ.
Ba-lô.

Phụ kiện 2 dây nguồn

Kiểm nghiệm bởi: tonphi@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s