Đẩy


Chánh chủ đang vã tyền sang gấp nhà 13 phòng trọ, 1 kiot. Diện tích 5x61m.

Địa chỉ: Hồ Văn Cống, Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương.


Giá 5,6 tỏi. Liên lạc 0936.135.441. Bác Bún (Dương râu).

Bác Bán Bún vĩ đại.


Hỗ trợ ngân hàng 60%.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s