Cộng đồng hỗ trợ shipper Việt Nam.

Shipper Phan Vân Bách-Hà Nội.


Shipper cần mua máy tính trả góp, gọi ông Tôn Phi:
0344331741
Shipper cần mua điện thoại trả góp, gọi ông Tôn Phi.
Ủng hộ cộng đồng shipper Việt Nam:
Liên lạc:
Phan Văn Bách:

https://www.facebook.com/pvb.chnv

Email: contact@shop-charlie.com


Trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s