Giới thiệu bộ sách giáo trình ngành văn học của nhà xuất bản Sống Mới.

Lưu ý: Nhiều tác giả. Một tác giả đứng tên.

  1. Ngữ pháp tiếng Việt . 750 000 VNĐ

2. Phương pháp viết một bài văn theo chuẩn khoa học. 230 000 VNĐ.

3. Giáo trình văn học so sánh. 650 000 VNĐ

4. Khảo cứu về Franz Kafka . 230 000 VNĐ

5. Lý luận văn học. 1 200 000 VNĐ

6. Biên khảo về Lê Hữu Trác. 230 000 VNĐ

7. Biên khảo về Nguyễn Huy Thiệp. 400 000 VNĐ.

8. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 1. 850 000 VNĐ

9. Giáo trình văn học dân gian . 400 000 VNĐ

10. Bình giảng thơ Chinh phụ ngâm khúc. 550 000 VNĐ.

11. Thơ văn nhà Lý. 230 000 VNĐ

12. Giáo trình văn học Tây Âu 1 . 2300 000 VNĐ

13. Giáo trình văn học Tây Âu 2. 750 000 VNĐ

14. Biên khảo về Phạm Đình Hổ . 650 000 VNĐ.

15. Biên khảo về Albert Camus. 350 000 VNĐ

16. Biên khảo về Stendhal. 750 000 VNĐ

17. Giáo trình văn học Mỹ . 230 000 VNĐ

18. Khảo cứu về triết gia Lương Kim Định . 1 000 000 VNĐ.

19. Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. 200 000 VNĐ.

20. Giáo trình triết văn nhập môn. 550 000 VNĐ.

21. Giáo trình văn học cổ điển Việt Nam 2. 770 000 VNĐ

22. Biên khảo về William Shakespeare. 1 150 000 VNĐ

23. Giáo trình văn học Ấn Độ. 300 000 VNĐ

24. Thơ văn nhà Trần 300 000 VNĐ

25. Giáo trình văn học Nga. 799 000 VNĐ

26. Giáo trình văn học Nhật Bản. 230 000 VNĐ.

27. Giáo trình văn học Triều Tiên . 300 000 VNĐ

28. Giáo trình văn học Trung Quốc . 300 000 VNĐ

29. Biên khảo về Ngô Gia Văn Phái. 800 000 VNĐ

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.
(Gặp ông Tôn Phi).
Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s