Phân tích truyện Kiều: Tư duy chiếm đoạt và tư duy sản xuất.

Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Viết tặng thầy giáo Nguyễn Văn Tiệp, Hà Nội.

Kính thưa quý vị.

Về tư tưởng kinh doanh, theo Tôn Phi, có 2 loại là tư duy chiếm đoạt và tư duy sản xuất.

Nhìn từ truyện Kiều, ta thấy rõ ràng 2 loại tư duy đó.

Tên bán tơ không muốn bán tơ nữa, vu oan cho Vương viên ngoại để lấy tiền. Xã hội trong truyện Kiều là năm Gia Tĩnh triều nhà Minh.

Người thuộc về tư duy sản xuất sẽ rất sáng tạo. Họ sẽ nghĩ ra được muôn vàn cách để làm giàu có thêm khu vườn của mình. Ví dụ, cụ nội tôi, Tôn Lệ, lên rừng hay xuống biển đều sẽ kiếm được tiền. Cụ di truyền sự sáng tạo cho tôi, trong 6 tháng viết được 70 cuốn sách bán.

Vụ Hồ Tôn Hiến lừa giết Từ Hải một lần nữa cho thấy sự đốn mạt của tư duy chiếm đoạt. Từ Hải đang suy nghĩ về sự chiêu hàng của thái thú Hồ Tôn Hiến. Khi Từ Hải ký vào hiệp ước đầu hàng, Hồ Tôn Hiến lật mặt, sai cũng thủ bắn chết Từ Hải:

Tưởng rằng vợ hiển chồng vinh,

Ai ngờ một phát tan tành thịt xương.

Sau này, Hồ Tôn Hiến cầu hôn Kiều, nhưng Kiều không chấp nhận. Hồ Tôn Hiến bội ước với Từ Hải, nhân dân trong vùng ai nấy đều căm phẫn.

Truyện Kiều là bài học quá lớn lao dành cho dân Việt. Văn hoá Trung Quốc, với tư duy chiếm đoạt, là một mối nguy cho xã hội. Với tư duy chiếm đoạt, các gia đình, chồng đi nước ngoài, vợ nhà, gia đình tan nát. Chính sách “xuất khẩu lao động” đã phá tan gia đình, phá tan tế bào của xã hội.

Tháng trước, tôi gặp một anh. Trong lúc anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài thì vợ ở nhà ngoại tình. Người chồng về đấm cho nhân tình của vợ. Cái đáng đấm ở đây chính là tư duy chiếm đoạt, bỏ quê hương đi nước ngoài. Cụ nội tôi, Tôn Lệ, dạy rằng, nếu thông minh, thì ở đâu cũng có tiền, nếu thông minh thì làm thuê cũng như làm chủ, nếu ngủ dốt thì làm chủ cũng khổ như làm thuê. Kinh Thánh dạy rằng Phê-rô lúc đi truyền đạo cũng phải mang vợ theo. Ngô Đình Diệm trả lương cho công chức cao gấp 5 để người đó có tiền nuôi vợ con. Đáng tiếc là tư duy chiếm đoạt đã ăn quá sâu vào óc thanh niên Việt Nam. Bây giờ muốn dạy dỗ người ta tư duy sản xuất cũng rất khó.

Xin nhắc lại: Chỉ có 02 loại tư duy. Tư duy chiếm đoạt và tư duy sản xuất. Ai có tư duy sản xuất, hãy cộng tác với tập đoàn Charlie của Tôn Phi.

Có với tỉ phú nọ khóc, xin bà con, có tiền đừng đầu tư vào bất động sản nữa, hãy sản xuất. Xã hội nên trở lại với tư duy sản xuất.

Nàng Kiều là nạn nhân của tư duy chiếm đoạt. Tư duy này phá tan xã hội. Bạn và tôi hãy cùng nhau xoá bỏ tư duy đó. Cùng sống, cùng sáng tạo.

Cám ơn người mẫu ảnh. Cầm trên tay cuốn Truyện Kiều của Tôn Phi.

Xin cám ơn tất cả mọi người.

Cám ơn những thiên thần của Charlie.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 29 tháng Mười hai năm 2021.

Tôn Phi.

Tác giả sách “Phân tích Truyện Kiều”.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Điện thoại: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

Mua sach tại: Tôn Phi

tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản: 0344331741- Ngân hàng Quân Đội-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s