Hãy ngừng share những bài không có ký tên, đóng dấu.

Logo của Liên đoàn ký giả Á Châu. – Thiết kế bởi chủ tịch Mohamed Sulhri/Pakistan.

Dưới mỗi bài viết, tôi luôn có ký tên. Nhiều báo, nhà nước không có ký tên, bạn đọc không biết ai là tác giả bài viết, địa chỉ để mà tranh luận. Gửi thư thì nó không trả lời.

Việc bạn share những bài không có ký tên, đóng dấu, giúp gia tăng hỏa mù tại Việt Nam. Người chính trực, khi viết một bài, sẽ để lại emai, số điện thoại ở dưới bài viết, để trả lời cho bạn đọc nếu có xảy ra sự cố nào.

Một số người, ngại nghe điện thoại, thì mua thêm một sim, giao cho trợ lý, ai gọi đến thì trả lời thay chủ. Bắt buộc trong tương lai các tác giả lớn phải thuê trợ lý. (Tôi may mắn có trợ lý làm việc không đòi tiền công, khi nào có thì tôi cho, chứ nàng không đòi).

Văn hóa cao, người ta dùng email, chứ không dùng Zalo. Trên Zalo, quá nhiều người nhắn, tin nhắn sẽ trôi đi. Còn trên email, tìm kiếm được dễ dàng, lưu trữ được, và đặc biệt là, có tính bản quyền cao. Đo chỉ số NFT của một người, người ta đo bằng email, không ai đo bằng Zalo cả.

Hãy làm một công dân mạng có trách nhiệm.

02/01/2021.

Tôn Phi

tonphi2021@gmail.com

Ủng hộ Liên đoàn ký giả Á Châu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s