Kính báo Facebook mới.

Tôi bị mất facebook cũ và dùng facebook mới.

Trân trọng cám ơn quý vị.

6 comments

  1. Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sông Mới là quá hiện đại.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s