Vì sao Đức Chúa Trời đi dạo trong vườn lúc buổi chiều?

Kinh Thánh, sách Sáng Thế ký, chương 3 câu số 8 có ghi: “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời.”
Vậy, hàng ngày, vào buổi chiều, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi chơi.
Đây là lý do các nước như Anh, Pháp, cho tan ca lúc 15h30 chiều. Họ làm ít, chơi nhiều, mà vẫn giàu. Ta làm nhiều, chơi ít, ta vẫn nghèo hơn họ. Chúa cho họ giàu.


Nền nhân bản Cơ-đốc giáo, buổi chiều, con người phải đi chơi. Người ở trong nhà chơi game, chơi chứng khoán, chơi máy tính là người bệnh.


Nói trúng bạn nào, bạn đó đừng giận nha. Vì muốn tốt cho bạn nên tôi mới viết ra đây. Đứa khác thì mặc kệ. Sở dĩ Tôn Phi có sức làm việc kinh hoàng như vậy là do chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Cứ làm việc 30 phút sẽ nghỉ ngơi 5 phút. Vào lúc 4h chiều là mình đi dạo bờ sông. Ai hỏi bác Thân Văn Trường sẽ biết, hồi sinh viên, 4h30 chiều là mình đi dạo bờ hồ. Tại đây, có nhiều sáng kiến nảy sinh, trong lúc ánh chiều hoàng hôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s