Bổ sung vào các bài thuốc dân gian

Khi đăng tin về các bài thuốc dân gian, bạn cần ghi tên tác giả để độc giả liên hệ tới, nếu có.

Chúng tôi biết là bạn tốt, nhưng bọn con buôn cũng rất tài tình.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng,

Tôn Phi.

Ở Sài Gòn, bạn có bệnh song chưa có tiền, hãy đến chữa bệnh tại bác sỹ Nghiã Hoài: 098 4628304.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s