Gửi người họa sĩ vẽ tranh

Gửi người họa sĩ vẽ tranh.

Tôi cám ơn bạn vì bạn đã tạo ra một bức tranh đẹp cho đời.

Thân mến,

Triết gia Tôn Phi

Quận 7, Sài Gòn 09/01/2022.

Tôi có thể giúp đỡ gì bạn?

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s