Vì sao nói tập đoàn Charlie là tập đoàn tư bản chaebol đầu tiên của Việt Nam?

Ảnh: Cô Vy MB, biệt danh COVID, đang đọc sách Văn hóa doanh nghiệp của tác giả Tôn Phi.

Charlie có sáng chế, đầu tư nghiên cứu và sản xuất một sản phẩm từ đầu đến cuối, không phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Xét theo những điều trên, Charlie của Tôn Phi là tập đoàn tư bản chaebol đầu tiên của Việt Nam.

Nhà xuất bản Sống Mới (New Live Publishing House) của tập đoàn Charlie là nhà xuất bản tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: tonthanck@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s