Văn hóa chọn trường của người Việt Nam.

Photo: Tôn Phi Charlie.

Ở miền Nam, nghe nói ăn tiết canh là ai nấy đều sợ. Ở miền Bắc, phải ăn được tiết canh mới là trang hảo hán.

Văn hóa miền Bắc là một thứ văn hóa phong kiến kinh khủng.

Khi mời đi ăn nhà hàng (70 000/người) thì không ai tới, họ thích tới những chỗ ăn nhậu, 300 000/người hơn, mặc dù họ nghèo. Đó là do, người ta ngồi chuầy (ngồi xổm) đã quen, không muốn ngồi ghế cao có tựa.

Đến nỗi, chúng ta chỉ nghe câu thành ngữ “Vào Nam lập nghiệp” chứ chưa bao giờ nghe câu thành ngữ “Ra Bắc lập nghiệp”. Văn hóa miền Nam dễ thâu nạp và dung hòa các yếu tố ngoại lai hơn văn hóa miền Bắc.

Văn hóa này một khi đã ăn vào đầu thì không ra được nữa. Chính vì vậy không bao giờ chúng ta thấy ở Việt Nam có phát minh. Muốn có phát minh, anh phải có một môi trường bảo trợ cho sự phát minh và một văn hóa đủ mạnh để làm động lực cho anh. Ở Việt Nam không có điều đó.

Khi có Amazon và Tôn Phi lên được Amazon, bắn phát súng đầu tiên, mọi người Việt trong nước và hải ngoại biết rằng, bầu văn hóa sẽ thay đổi. Sắp tới đây, những sinh viên Việt Nam du học về nước sẽ bơm dòng máu mới vào đất nước. Chúng ta có thể chưa cần kiến thức của họ, nhưng cần văn hóa của họ, văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo học được từ những năm sống ở các nước Tây phương.

Tập đoàn Charlie của Tôn Phi có văn hóa cao độ. Khác với các tập đoàn khác, chỉ người sản xuất văn hóa được tiền, người thụ hưởng văn hóa không được tiền, thì Charlie đã thiết kế ra một bộ môi trường mà cả người nói lẫn người nghe đều được tiền. Đây là văn hóa bình sản Việt Nho. Nếu nói một chaebol là nơi thể hiện văn hóa quốc gia thì Charlie Sài Gòn của Tôn Phi và những người bạn là chaebol đầu tiên của Việt Nam.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 16 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Ủng hộ quỹ viết văn của tác giả Tôn Phi.

ACB: 142720499

MB: 0344331741

Tất cả cùng tên Tôn Phi.

Trợ lý: beauteme@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s