Giới thiệu sách “Logique học đại cương” của tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 2.

Logic học nghiên cứu các hình thức logic của tư duy, vạch ra những qui tắc, qui luật của quá trình tư duy. Qua đó khẳng định tính đúng đắn của tư duy. Tuân theo các qui tắc, qui luật là điều kiện cần để đạt tới chân lí trong quá trình phản ánh hiện thực.
Nói như vậy, đối tượng của logique học là tư duy.


Song, ngành tâm lý học cũng nghiên cứu về tư duy. Ngành uyên tâm cũng nghiên cứu về tư duy. Thế thì, làm thế nào để phân biệt được logique học với những ngành trên. Các sách giáo trình trước tránh đề cập.

Giáo trình này của ông Tôn Phi sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề trên.

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal, Wise: +84344331741

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý bạn.

Bạn nào đã gởi tiền sách rồi thì được quyền tải sách PDF (bản rút gọn) về máy tại đây. Sách in chờ 1-2 tuần. Sách PDF bản đầy đủ sau 30 phút.

Sau khi mua sách, quý bạn báo về cho doanh@dslextrem.com để trợ lý của ông Tôn Phi đếm và tổng kết chất lượng sách đã bán ra. hật Tôn Phi).

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s