Vì sao Việt Nam ngày càng có nhiều luật sư “cứng”?

Văn minh tin lành đã vào Việt Nam mà người ta không biết.

Giờ đây, ngành chịu áp lực nặng nề nhất là ngành toà án. Các thẩm phán chịu áp lực dư luận hết sức nặng nề. Đến nỗi, có vị thẩm phán nọ bảo rằng, biết thế này làm nông dân còn hơn.

Dân trí Việt Nam mỗi ngày một cao. Ngành truyền thông, với sự tiến bộ của liên lạc Internet, làm cho toà án bị trễ pha so với thực tế. Trình độ luật pháp ở nội địa Việt Nam bây giờ là quá thấp. Dẫn đến, nhiều luật sư bỏ nghề, về quê trồng rau, nuôi gà, sống đời đạm bạc.

Nói chung, luật sư ở Việt Nam mỗi ngày một cứng. Toà án thì phải chạy theo dư luận. Các ngành liên quan thì phải chạy theo nghị quyết số đông. Thành ra, xã hội Việt Nam bị chậm, rất khó có thể đi lên nền kinh tế tri thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s